O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
UNIVERZITET U NOVOM SADU
FILOZOFSKI FAKULTET
BIBLIOTEKA

 

        Povodom obeležavanja Dana hindi jezika na Filozofskom fakultetu 14. septembra 2016. godine, izložbu knjiga priredile su Tatjana Maletaški, Milica Bracić i Violeta Rakić. Izložene knjige deo su poklona Ambasade Republike Indije u Beogradu i knjige iz fondova Biblioteke Fakulteta na temu indijska kultura, filozofija, umetnost, književnost i jezik.

  

 

 

 

 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu