O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
UNIVERZITET U NOVOM SADU
FILOZOFSKI FAKULTET
BIBLIOTEKA

Zadovolјstvo nam je da Vas pozovemo na izložbu knjiga

 

Bogatstvo kultura i jezika – prevodi profesora Filozofskog fakulteta

 

koju organizuje Biblioteka Filozofskog fakulteta u okviru proslave Dana fakulteta,
1. decembra 2017. godine u 12 sati (Izložbeni hol, 1. sprat).

 

Izložbu će otvoriti prof. dr Zoran Paunović, prodekan za međunarodnu saradnju i nauku
i mr Nataša Belić, upravnica Biblioteke Filozofskog fakulteta.


Katalog izložbe
Uvodna reč upravnice Biblioteke
Introductory talk
Galerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu