O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
UNIVERZITET U NOVOM SADU
FILOZOFSKI FAKULTET
BIBLIOTEKA

Povodom jubileja završetka Prvog svetskog rata
pozivamo vas na otvaranje izložbe knjiga

Stogodišnjica završetka Prvog svetskog rata
i stvaranja Kralјevine SHS
(1918–2018)

 

Izložbu je priredio
Sava Živanović, bibliotekar

Na otvaranju izložbe će govoriti
doc. dr Nenad Ninković

Utorak,13. novembar 2018. godine, u 12 sati
Izložbeni hol,  1. sprat

 

Katalog
Galerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu