BILTEN NOVIH KNJIGA

God. 14 (2012), br. 2
(april-jun)

  Redakcija
Anda Almažan, Tatjana Maletaški
Urednica
Violeta Rakić

Izdavač
Biblioteka Filozofskog fakulteta
Novi Sad  Dr Zorana Đinđića 2
www.ff.uns.ac.rs


Sadržaj

 

 

Civilizacija. Kultura. Napredak
Bibliografija i bibliografije. Katalozi
Bibliotekarstvo. Biblioteke
Opšta referensna dela. Enciklopedije. Rečnici
Novinarstvo. Mediji. Komunikologija
Filozofija
Psihologija
Religija. Teologija
Društvene nauke
Sociologija
Politika
Vaspitanje. Obrazovanje. Nastava
Etnologija. Etnografija. Običaji. Folklor
Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Muzika
Opšta pitanja lingvistike
Germanski jezici
Romanski jezici
Slovenski jezici
Istočnoslovenski jezici
Zapadnoslovenski jezici
Južnoslovenski jezici
Srpski jezik
Književnost
Nauka o književnosti. Književna kritika i studije
Geografija. Istorija
Biografije
Kulturna istorija. Istorija civilizacije
Spisak darodavaca za april-jun 2012. godine

 


© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sad