O novim knjigama

(Priloge pripremili Milica Bracić, Medisa Kolaković, Nataša Belić,
Slavica Nestorović-Petrovski, Sava Živanović, Biljana Lorbek)


 

Evropa: jedna istorija / Norman Dejvis; [prevod s engleskog jezika grupa prevodilaca]. – Novi Sad : Vega media. 20752

U izdanju Vega Medie iz Novog Sada izašla je k njiga Evropa: jedna istorija, koja detaljno obuhvata pregled najvažnijih istorijskih zbivanja na evropskom kontinentu počevši od praistorije do poslednje decenije 20. veka. Ona je podeljena na dvanaest poglavlja od kojih svako obuhvata značajan istorijski, politički i kulturni period u razvitku Evrope, obogaćena je ilustracijama i sadrži 29 karata, 4 dodatka i imenski registar. Ona je, kako ističe autor, opšteobrazovnog karaktera, a naučna aparatura drži se na samom minimumu, što je približava široj čitalačkoj publici. Iako, kako sam autor kaže, knjiga donosi malo originalnog materijala, originalnost ove knjige se „uglavnom sastoji u odabiru, redosledu i prikazu sadržaja”. Konačno, ovo je jedna od mogućih istorija, jer kako sam autor zaključuje „s pravom se može smatrati da je evropska istorija valjana akademska tema, čvrsto utemeljena na događajima koji su se zaista desili”, ali i da je „evropsku prošlost moguće prizvati samo kroz letimične poglede, delimična ispitivanja i selektivna pažljiva istraživanja. Nikada ne može biti rekonstruisana u celosti. Zato je ova knjiga samo jedna od bezbroj istorija Evrope koje mogu da budu napisane. To je viđenje kroz jedan par očiju, propušteno kroz jedan mozak i pretočeno u reči kroz jedno pero.”

Grande grammatica italiana di consultazione / a cura di Lorenzo Renzi, Giampaolo Salvi e Anna Cardinaletti. – Bologna : Mulino, 2001. – 3 sv. 20778-20780

Ovo je opširna gramatika italijanskog jezika predstavljena u tri toma – I. La frase. I sintagmi nominale e preposizionale, II. I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione, III. Tipi di frase, deissi, formazione delle parole.

Sintaksa savremenoga srpskog jezika: prosta rečenica / Predrag Piper, Ivana Antonić, Vladislava Ružić, Sreto Tanasić, Ljudmila Popović, Branko Tošović; u redakciji Milke Ivić. – Beograd: Institut za srpski jezik SANU: Beogradska knjiga; Novi Sad: Matica srpska, 2005. L-14153-14156; 20742

Knjiga Sintaksa savremenoga srpskog jezika: prosta rečenica deo je obimnoga projekta Gramatike srpskoga jezika, te, u okviru nje, Sintakse srpskoga jezika. U kontekstu širem srbističkom, za ovu knjigu može se reći da je i teorijski i metodološki do sada najsavremenija sintaksička sinteza naša, u kojoj sintaksa u sasvim valjanoj meri ostaje preciznom formalnom disciplinom, ali se nužno i semantizuje i pragmatizuje, i kontekstualizuje i funkcionalizuje, gde god je to bilo za temeljne lingvističke uvide u jezičke sadržaje – potrebno.
Valja istaći i ono što se naslovima ne može eksplicitno nagovestiti: knjiga je sinhronijski postavljena, izrazito deskriptivno, ali i teorijski usmerena. Dakle – ona je i opisna i naučna gramatika, sa normativističkim pretenzijama.”

Asocijativni rečnik srpskoga jezika. Deo 1, Od stimulusa ka reakciji / Predrag Piper, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. – Beograd: Beogradska knjiga: Službeni list SCG: Filološki fakultet. S-22542

"Asocijativni rečnik srpskoga jezika sadrži 600 rečničkih članaka u kojima su verbalne asocijacije na svaku zadatu reč u rečniku date redosledom opadajuće učestalosti u odgovorima ispitanika. Osim podataka o učestalosti pojedinih odgovora, u svakom rečničkom članku daju se i podaci o ukupnom broju istih verbalnih asocijacija na istu zadatu reč, o broju slučajeva kada ispitanici nisu naveli nikakvu asocijaciju na zadati stimulus kao i drugi količinski pokazatelji koji mogu biti korisni za dalju obradu verbalnih asocijacija u srpskom jeziku... Asocijativni rečnik srpskoga jezika predstavlja bogat izvor informacija za istraživanja iz oblasti kognitivne lingvistike, psihologije, sociologije, pedagogije, kulturologije, komercijalnog i političkog marketinga itd."

Pisma / Aleksandar Blok; izbor, redakcija i pogovor Vitomir Vuletić; preveli s ruskog Lidija Dmitrijev, Vitomir Vuletić. – Novi Sad: Prometej. S-22579

"Ova knjiga našem čitaocu pruža dragocen materijal koji osvetljava Blokovu ličnost s intimne strane i istovremeno kao značajno umetničko ostvarenje. Ova pisma izražavaju intimni svet Blokov i u isto vreme pokazuju prirodu duhovnog života vrhunskog sloja ruske inteligencije. Ona su svojevrsni izraz njegovog puta od dekadentstva kao dominantne karakteristike toga sloja, koje je proželo njegovu ideologiju, etiku i estetiku do potpunog slivanja s neukrotivom revolucionarnom stihijom".

Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost. Sv. 2, Srednji vijek i renesansa : (XIII-XVI stoljeće) / uredio Eduard Hercigonja. – Zagreb: HAZU: Školska knjiga, 2000. I-22114

Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost. Sv. 3, barok i prosvetiteljstvo: (XVII-XVIII stoljeće) / uredio Ivan Golub. – Zagreb: HAZU : Školska knjiga, 2003. I-22114

Dve sveske ove obimne i bogato ilustrovane enciklopedije obuhvataju sledeće istorijske periode: srednji vek i renesansu (tom 2) i barok i prosvjetiteljstvo (tom 3).

Srednji vek i renesansa govori o srednjovekovnoj i renesansnoj arheologiji, kulturi, pravu, religiji, jeziku i književnosti, arhitekturi, umetnosti i nauci na prostoru današnje Republike Hrvatske. Barok i prosvjetiteljstvo sadrži tekstove koji se prvenstveno bave pravom, religijom, kulturom, jezikom i književnošću u Hrvatskoj toga vremena.

Obe knjige sadrže detaljne indekse ličnih imena, koji olakšavaju pronalaženje određenih tema i podataka u veoma obimnoj građi. Na kraju oba toma nalaze se popisi autora tekstova i njihove kratke biografije.

Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji / priredili Mirjana Franceško i Marija Zotović. – Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, 2005. 20746

Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, izdao je novu svesku zbornika Ličnost u višekulturnom društvu, petu po redu, pod nazivom Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji.
Većina radova iznetih u Zborniku rezultat su timske, istraživačke saradnje autora, koji, po proceni recenzenata, „zadovoljavaju visoke standarde u pogledu teorijske zasnovanosti, kvaliteta statističke obrade, i poštovanja svih formalnih kriterijuma koji se pred štampanjem naučnog rada postavljaju”.
Sa aspekta tranzicije sistema, značajni su radovi koji se bave obrazovanjem psihologa – planom i programom Odseka za psihologiju, kao i evropskim standardima za reformu visokog obrazovanja.

 

povratak na sadržaj


Vesti iz biblioteke

Dan slovenske pismenosti

Povodom Dana slovenske pismenosti, Biblioteka Filozofskog fakulteta je, u okviru tradicionalne izložbe Upoznaj jednu knjigu, predstavila Karejski tipik Svetoga Save 1199. (Fototipsko izd.: Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti: Narodna biblioteka Srbije: Matica srpska, 1985.).

Izložba je bila otvorena od 24. maja do 17. juna 2005. godine, u Centralnoj čitaonici Biblioteke.

Na otvaranju izložbe, o Karejskom tipiku govorila je Gordana Vilotić, upravnica Biblioteke, a o svojim utiscima sa putovanja po Kareji govorio je profesor dr Emil Kamenov.

Izložbu je priredila bibliotekarka Milica Bracić.

Milica Bracić

Komisija za odnose sa javnošću BDS

Komisija za odnose sa javnošću Bibliotekarskog društva Srbije održala je svoj prvi sastanak 8. septembra 2005. godine, sa početkom u 12,30 časova, u Narodnoj biblioteci Srbije. Za predsednika komisije izabrana je docent dr Gordana Stokić Simončić (Katedra za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta u Beogradu), a za njenog zamenika Miljana Zrnić (Narodna biblioteka „Karlo Bijelicki”, Sombor). Na sastanku je definisana misija Komisije koja se sastoji u sledećem:

„Polazeći od društvenih potreba kojima naša profesija služi, svoju misiju vidimo u promovisanju rada Društva bibliotekara Srbije, kao i u promovisanju bibliotekarstva kao struke i kao nauke. U skladu sa time, Komisija osmišljava i predlaže akcije usmerene ka unutrašnjoj i spoljnoj ciljnoj javnosti; radi na uspostavljanju stalne i intenzivne saradnje među bibliotekama u cilju razmene iskustava i usvajanja "najbolje prakse" iz domena odnosa sa javnošću; uspostavlja saradnju sa institucijama kulture i srodnim strukovnim udruženjima. Naše ciljne grupe su: a) Kolege – bibliotekari, b) Osnivači i finansijeri biblioteka, c) Donatori, d) Institucije kulture i njihova strukovna udruženja, e) Korisnici biblioteka, f) Šira javnost. ”

Član Komisije iz Podružnice UNS i BMS je Slavica Nestorović-Petrovski.

Slavica Nestorović-Petrovski

Komisija za međunarodnu saradnju BDS

Komisija za međunarodnu saradnju Bibliotekarskog društva Srbije održala je svoj konstitutivni sastanak u Narodnoj biblioteci u Jagodini 9. septembra 2005. godine. Za predsednika komisije izabran je Milun Vasić, direktor Narodne biblioteke u Jagodini. Jedna od prvih aktivnosti komisije je bila analiziranje stanja u oblasti međunarodne saradnje u bibliotekama Srbije. Analizu stanja u Biblioteci Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u oblasti međunarodne saradnje uradio je član komisije iz Podružnice UNS i BMS Blažan Stjepanović.

Opšti je utisak da se međunarodna saradnja u Biblioteci Filozofskog fakulteta u poslednjih pet godina vrši u domenu razmene publikacija i poklona knjiga, koje inostrane institucije daruju biblioteci, dok su odlasci na stručne seminare u inostranstvo, ili posete stranim bibliotekama, bili zastupljeni u manjem obimu.

Član Komisije iz Podružnice UNS i BMS je Blažan Stjepanović.

Blažan Stjepanović

Komisija za profesionalnu etiku i promociju intelektualnih sloboda BDS

Komisije za profesionalnu etiku i promociju intelektualnih sloboda Bibliotekarskog društva Srbije održala je, 20. septembra 2005. godine, konstitutivni sastanak u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu. Tom prilikom za predsednika Komisije izabrana je Gordana Vilotić (Biblioteka Filozofskog fakulteta, Novi Sad), za zamenika Marija Čupić (Narodna biblioteka „Stevan Sremac”, Niš), a za administratora Zorka Isakov (Gradska biblioteka „ Karlo Bijelicki ”, Sombor).

Komisija je u oktobru 2005. godine donela Program i plan rada za naredni period (2005 /2006 ) i definisala svoje ciljeve i zadatke. Cilj rada Komisije je da se podigne ugled biblioteka i bibliotekara u Srbiji i pristup informacijama na viši nivo. Zadatak Komisije je promocija i unapređenje bibliotečke struke u zemlji, promocija i zaštita profesionalne etike i intelektualnih sloboda u bibliotečkoj delatnosti, učešće u donošenju i primeni zakonodavnih odluka koje garantuju slobodan pristup informacijama i intelektualne slobode, permanentno unapređivanje akata koja poštuju slobodan pristup informacijama, intelektualne slobode i profesionalnu etiku i njihovo usklađivanje sa međunarodnim aktima, permanentno obrazovanje bibliotekara iz domena profesionalne etike i intelektualnih sloboda i dr.

Gordana Vilotić

Prezentacija KoBSON-a „Dostupnost stranih naučnih informacija u Srbiji – stanje i perspektive”

U Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, 25. oktobra 2005. godine, održana je prezentacija koju je vodila mr Biljana Kosanović, rukovodilac Centra za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije. Tom prilikom saopšteno je da će novembar biti mesec KoBSON-a na Univerzitetu u Novom Sadu, kako bi se nastavno i naučno osbolje informisalo o mogućnostima korišćenja njegovih servisa i baza podataka, koje finansira Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije. Ovom prilikom predložen je način na koji će KoBSON biti predstavljen u tom periodu i utvrđen plan po kojem će se održavati prezentacije na fakultetima UNS-a.

Milica Bracić

Sajam knjiga

Od 25. do 31. oktobra 2005. godine održan je 50. međunarodni Sajam knjiga u Beogradu. Kao i svake godine, to je bila prilika da se nabave publikacije direktno od izdavača po povoljnim uslovima. Bibliotekari i nastavnici Filozofskog fakulteta posetili su Sajam 26. oktobra i obogatili fondove Biblioteke najnovijim izdanjima.

Uredništvo

Skupština Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji

U Narodnoj biblioteci Srbije, 28. oktobra 2005. godine, održana je 11. skupština Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji i, u okviru nje, Stručni skup „Bibliotečki standardi : status biblioteka i bibliotekara”.

Ovogodišnja Skupština bila je izborna i tom prilikom izabrana su radna tela i komisije Zajednice za naredni period. Izabrano je Predsedništvo Zajednice – za predsednika je izabran dr Aleksandar Sedmak, pomoćnik ministra nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, a za potpredsednika dr Stela Filipi-Matutinović iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković” u Beogradu, Izvršni odbor i komisije Zajednice.

Delegat i našeg fakulteta u Skupštin i Zajednice su Gordana Vilotić, Slavica Nestorović-Petrovski, Violeta Rakić, Blažan Stjepanović, Biljana Lorbek i Medisa Kolaković, a iz redova nastavnog osoblja mr Aleksandar Ševo i mr Gordana Ristić. U Izvršni odbor Zajednice izabrana je Gordana Vilotić, a članovi komisija su Slavica Nestorović-Petrovski (Komisija za izradu standarda), Violeta Rakić (Komisija za ekonomski i statusni položaj biblioteka) i Medisa Kolaković (Komisija za koordiniranu nabavku).

U okviru Skupštine podnet je izveštaj o radu Zajednice u 2004-2005. godini i iznesen preliminarni plan rada Zajednice za 2006. godinu.

U okviru Stručnog skupa, izloženo je dvanaest saopštenja, a rad pod nazivom „Bibliotečki standardi i status biblioteka i bibliotekara” izložila je Gordana Vilotić, upravnica Biblioteke Filozofskog fakulteta.

Milica Bracić

Komisija za razvoj korisničkih servisa BDS

Komisija za razvoj korisničkih servisa Bibliotekarskog društva Srbije održala je, 2. novembra 2005. godine, sastanak u javnoj biblioteci Petar Kočić na Vračaru. Tom prilikom predstavljeno je pozajmno odeljenje ove biblioteke, njeni korisnički profili i usluge. Članovi Komisije su ukazali na probleme koji se najčešće javljaju u radu sa korisnicima, zatim na probleme „u hodu”, kao i na one na koje sami bibliotekari, pa ni biblioteke, ne mogu mnogo da utiču, a tiču se ograničene materijalne stimulacije za realizaciju pojedinih servisa. Izložen je dragocen spisak ideja i predloga koje mogu da se primene u svim javnim bibliotekama, a koji bi na neki način mog li da utiču na promenu stava o shvatanju uloge biblioteka i njenih usluga kod samih korisnika.

Za naredni sastanak, koji bi trebalo da se održi početkom februara 2006. godine, predviđena je radna tema Internet usluge i srodni servisi u javnim bibliotekama.

Član Komisije iz Podružnice UNS i BMS je Milica Bracić.

Milica Bracić

Donacija za Narodnu biblioteku iz Mrkonjić Grada

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, u okviru akcije obnove bibliotečkog fonda Narodne biblioteke u Mrkonjić Gradu, tokom novembra meseca, prikupljeno je 465 knjiga. Knjige su prikupljene od izdavačke delatnosti Fakulteta i odseka, duplikata Biblioteke i od donacija nastavnika, saradnika i studenata. Ovoj donaciji, kao i prethodnoj, pridružio se i gospodin Branislav Đorđević koji radi u „DDOR Novi Sad”.

Gotovo ceo knjižni fond ove biblioteke uništen je tokom ratnih razaranja, a poziv potencijalnim donatorima upućen je nakon obnove bibliotečkog prostora.

Na Univerzitetu u Novom Sadu akciju je vodila Centralna biblioteka Univerziteta u Novom Sadu, a na našem fakultetu akciju je vodila Biblioteka.

Gordana Vilotić

Novembar – mesec KoBSON-a u Novom Sadu

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 17. i 30. novembra 2005. godine, održane su prezentacije KoBSON-a, sa ciljem da se nastavnici, saradnici, poslediplomci i studenti informišu o dostupnosti naučnih informacija preko Akademske mreže u Srbiji.

Voditelji prezentacije bile su Gordana Vilotić, upravnik Biblioteke i Medisa Kolaković i Milica Bracić, bibliotekarke u Centru za bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta.

Ovom prilikom predstavljen je Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON), usluge koje on nudi, prikazani su načini za pretraživanje elektronski dostupnih časopisa i članaka, pojedini servisi i mogućnosti registracije korisnika ovih usluga, kako na Akademskoj mreži, tako i od kuće, preko komercijalnih provajdera. Na prezentacijama je bilo ukupno 37 prisutnih.

U zaključku prezentacije, saopšteno je da će se, radi efikasnijeg informisanja korisnika, organizovati dodatne obuke koje će olakšati i pojasniti korišćenje pojedinih servisa u sklopu KoBSON-a.

Medisa Kolaković

Seminar o Otvorenom pristupu naučnim informacijama

U Narodnoj biblioteci Srbije, 10-11. novembra 2005. godine, održan je Drugi seminar o Otvorenom pristupu naučnim informacijama, odnosno, savetovanje na temu „Citatni indeksi otvorenog pristupa”, na kojem je učestvovalo desetoro predavača iz zemlje i inostranstva.

Otvoreni pristup omogućava da članci, kongresna saopštenja, disertacije ili naučni izveštaji, objavljeni u naučnim časopisima, budu besplatno dostupni svima, svugde i u svako doba, bez obzira na to da li su korisnici – pojedinci ili institucije – pretplaćeni na njih. Open access režim čini da timovi, pojedinci i institucije iz svetske nauke postanu vidljiviji, omogućava bolji pristup nauci i veću cirkulaciju naučnih informacija, a podoban je i za merenje i ocenjivanje kvaliteta časopisa i autora.

Više podataka o arhivama otvorenog pristupa moguće je pronaći na sajtu Narodne biblioteke Srbije: http://nainfo.nbs.bg.ac.yu/Kobson/service/oai.aspx .

Milica Bracić

Sajam obrazovanja

Na Sajmu obrazovanja, drugom po redu, održanom od 1. do 3. decembra 2005. godine u Novom Sadu, Filozofski fakultet je predstavio svoje nastavne i naučne rezultate i strategiju istraživačkog rada i studiranja.

Na štandu Fakulteta bile su izložene knjige nastavnika i saradnika i izrađen je Katalog tih izdanja. Izložbu knjiga i katalog priredila je Bibioteka Filzofskog fakulteta.

Uredništvo

Dan bibliotekara Srbije

Na Dan bibliotekara, 14. decembra 2005. godine, u Narodnoj biblioteci Srbije, održana je svečana Skupština Bibliotekarskog društva Srbije.

O radu Bibliotekarskog društva Srbije u prethodnom periodu i o njegovim budućim aktivnostima govorila je profesorka dr Aleksandra Vraneš, predsednica Društva.

Tom prilikom uručena je godišnja Nagrada „Stojan Novaković” Bibliotekarskog društva Srbije, koja se dodeljuje pojedincu ili grupi autora za objavljeno delo iz oblasti bibliotečko-informacione delatnosti, koje predstavlja doprinos unapređenju bibliotekarstva. Nagrada za 2002–2003. pripala je dr Gordani Stokić-Simončić i dr Željku Vučkoviću za knjigu Menadžment u bibliotekama, a za 2004–2005. dr Aleksandri Vraneš za knjigu Visokoškolske biblioteke.

Među članovima ovogodišnjeg žirija za dodelu Nagrade bila je i Gordana Vilotić.

Gordana Vilotić

Seminar za visokoškolske bibliotekare

Seminar za visokoškolske bibliotekare pod nazivom Korišćenje i obrada elektronskih serijskih publikacija i Obrada publikacija na CD-u održan je 27. decembra 2005. godine u Biblioteci Matice srpske.

Predavači su bili Branislava Avramović, Stefanija Maćko i Marija Jovancai.

Seminaru su prisustvovale bibliotekarke iz Centra za bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta, Dejana Burzan, Medisa Kolaković i Milica Bracić.

Uredništvo

povratak na sadržaj