O biblioteci
  Istorijat
  Biblioteka danas
  Organizacija
  Ljudi
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > O biblioteci > Ljudi
Milica Bracić

Kontakt
◦ Kabinet: 306
◦ e-mail: milicab@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 485 3851

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
◦ 2007. Diploma magistra lingvističkih nauka, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu - Odsek za srpski jezik i lingvistiku (magistarska teza: „Diskursne osobine pozdravljanja i oslovljavanja osoba sa oštećenim sluhom na gestovnom jeziku“, mentorka: prof. dr Svenka Savić)
◦ 2006. Stručni bibliotekarski ispit (Biblioteka Matice srpske, Novi Sad)
◦ 2004-2017. Bibliotekarka u Centralnoj biblioteci Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (bibliotekarstvo i informaciona delatnost; baza podataka monografskih i serijskih publikacija; u redakciji Biltena novih knjiga Biblioteke Fakulteta; bibliotečka razmena publikacija; izložbe knjiga i izrada katalogâ izložbi)
◦ 2002. Diploma profesora srpskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu – Odsek za srpski jezik i lingvistiku (diplomski rad: „Biografije žena sa invaliditetom u Vojvodini”, mentorka: prof. dr Svenka Savić)

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Bibliotekarstvo i informaciona delatnost
◦ Baza podataka monografskih i serijskih podataka publikacija
◦ Srpski jezik i lingvistika
◦ Lektorisanje

Selektivna bibliografija:

  • Životne priče žena sa invaliditetom u Vojvodini / priredile Milica Bracić, Milica Mima Ružičić-Novković, Svenka Savić. Novi Sad: Centar Živeti uspravno: Zavod za ravnopravnost polova: Udruženje građana Ženske studije i istraživanja : Futura publikacije, 2009.
  • Koncept gluvoće i nemosti u srpskom jeziku. Hoću da ti kažem! : bilten Škole gestovnog govora. Novi Sad : NSUSI, 2006: 46-50.
  • Gestovni govor i njegov značaj. Jezički izazovi Vojvodine Evropi – zbornik. Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine, 2004: 43-48.
  • Ogled o konceptu invalidnosti u srpskom jeziku – dijahrona perspektiva. Prilozi proučavanju jezika. 35. Novi Sad: Filozofski fakultet, Institut za srpski jezik, 2004: 155-179.
  • Dostupnost lingvističkih časopisa preko akademske mreže u Srbiji. Novi Sad, 2006. (neobjavljeni pismeni rad za polaganje bibliotečkog stručnog ispita iz predmeta Osnovi bibliotečke informatike, Biblioteka Matice srpske)

Poznavanje stranih jezika
◦ engleski čita, piše, govori
◦ ruski čita, piše

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu