O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Nabavka novih knjiga
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka >
Nabavka novih knjiga - Centralna biblioteka - kriterijumi za nabavku publikacija*

 

  1. Relevantna referensna literatura (rečnici, enciklopedije, priručnici).
  2. Naučna i stručna dela koja su od značaja za istraživanje naučnih disciplina koje se proučavaju na našem Fakultetu, ali i iz oblasti koje se ne izučavaju na Fakultetu, a u interdisciplinarnoj su vezi sa tim naukama (antropologija, etnologija, politika, ekonomija, pravo i sl.)
  3. Udžbenička literatura i literatura koja se koristi za nastavu (po jedan primerak značajnih i najkorišćenijih udžbenika sa svih studijskih grupa, po preporuci seminarskih bibliotekara)
  4. Domaći i strani časopisi (štampani i elektronski, uz napomenu da, zbog nedostatka prostora, treba koristiti elektronske verzije), kojih nema u fondovima seminarskih biblioteka, a pružaju širi, interdisciplinarni uvid u filološke i društveno-humanističke nauke.
  5. Značajne monografije iz naše i evropske kulturne istorije, interesantne za sve korisnike Biblioteke Filozofskog fakulteta.
  6. Održavanje fonda (zamena fizički dotrajalih, ali  aktuelnih  primeraka) i dopuna fonda (obezbeđivanje minimalnog ili dovoljnog broja primeraka )
  7. Doktorske disertacije (obavezan primerak koji se arhivira)
  8. Obavezan primerak (sopstvena izdanja Fakulteta i odseka).

* Nabavka publikacija se odnosi na nabavku štampanih i elektronskih knjiga i časopisa, kao i na pretplate na korišćenje baza podataka.

 


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu