O biblioteci
   Info za korisnike
  Uslovi korišćenja
  Usluge
  Prostor i oprema
  Radno vreme
  Kontakt
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Info za korisnike >
Uslovi korišćenja

Korisnici Biblioteke mogu da budu:
◦ studenti dodiplomskih i poslediplomskih studija Filozofskog fakulteta
◦ nastavnici, saradnici i ostali zaposleni na Filozofskom fakultetu
◦ studenti i nastavnici ostalih fakulteta i viših škola
◦ strani državljani na naučnom radu u našoj zemlji
◦ ostali punoletni građani.

Članovi Biblioteke mogu da budu:
◦ studenti dodiplomskih i poslediplomskih studija Filozofskog fakulteta
◦ nastavnici, saradnici i ostali zaposleni na Filozofskom fakultetu.

Učlanjenje u Biblioteku vrši se u Centralnoj studentskoj čitaonici (prostorija br. 3 /prizemlje), lično, uz priložen indeks i ličnu ispravu (lična karta ili pasoš). Po učlanjenju studenti dobijaju člansku kartu, koja važi do kraja studija i obavezna je pri korišćenju usluga Biblioteke. Duplikat članske karte izdaje se po Cenovniku troškova studija na Filozofskom fakultetu.

Mole se korisnici:
◦ da se pridržavaju pravila Biblioteke, kao sastavnog dela Fakulteta,
◦ da pre uslaska u citaonicu ostave svoje stvari i garderobu,
◦ da pri ulasku u citaonicu predaju clansku kartu bibliotekaru,
◦ da se prema biblioteckoj gradi odnose pažljivo i da je cuvaju,
◦ da ne remete red i tisinu,
◦ da se pristojno odnose prema drugim korisnicima i zaposlenima.

Od bibliotekara se ocekuje:
◦ da korisnicima bude dostupan u okviru radnog vremena,
◦ da korisnike upozna sa njihovim pravima i sa uslugama Biblioteke,
◦ da pruži odgovarajucu strucnu pomoc korisniku Biblioteke,
◦ da se podjednako odnosi prema svim kategorijama svojih korisnika
   u pogledu dostupnosti publikacija,
◦ da prema korisniku bude ljubazan i predusretljiv.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu