O biblioteci
   Info za korisnike
  Uslovi korišćenja
  Usluge
  Prostor i oprema
  Radno vreme
  Kontakt
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Info za korisnike >
Radno vreme

OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU BIBLIOTEKE FILOZOFSKOG FAKULTETA U PERIODU JULI-AVGUST 2017. GODINE

Poštovane koleginice i kolege,
u periodu juli–avgust 2017. godine, Biblioteka Filozofskog fakulteta radiće po sledećem rasporedu:

Centralna čitaonica i Centralni depo, nesmetano će raditi, radnim danima:

  • od 17. 7. do 18. 8. 2017. od od 8 do 13 sati

Seminarske biblioteke rade prema utvrđenom rasporedu za godišnje odmore.

Seminarske biblioteke neće raditi u sledećim terminima:
Seminarska biblioteka za anglistiku:   19.7 – 18. 8. 2017.
Seminarska biblioteka za filozofiju:    24.7 – 18. 8. 2017.
Seminarska biblioteka za germanistiku:  24.7 – 18. 8. 2017.
Seminarska biblioteka za hungarologiju:    juli i avgust bez prekida  (neradni dan 7. 8.)
Seminarska biblioteka za istoriju:        31.7 – 23. 8. 2017.
Seminarska biblioteka za književnost:    14.8 – 25. 8. 2017.
Seminarska biblioteka za medijske studije:     juli i avgust bez prekida
Seminarska biblioteka za pedagogiju i psihologiju:    24.7 – 18. 8. 2017.
 Seminarska biblioteka za romanistiku:   31. 7 – 1. 9. 2017.
Seminarska biblioteka za rumunistiku i slovakistiku:    7. 8  – 1. 9. 2017.
Seminarska biblioteka za slavistiku i rusinistiku:   27. 7 – 16. 8. 2017.
Seminarska biblioteka za sociologiju:   17. 7 –  28. 7. 2017.   i    21. 8 – 6. 9. 2017.
Seminarska biblioteka za srpski jezik i lingvistiku: juli i avgust bez prekida

Obaveštenja su istaknuta i na vratima biblioteka.

 

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu