O biblioteci
   Info za korisnike
  Uslovi korišćenja
  Usluge
  Prostor i oprema
  Radno vreme
  Kontakt
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Info za korisnike >
Radno vreme

OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU BIBLIOTEKE FILOZOFSKOG FAKULTETA U PERIODU JULI–AVGUST 2019. GODINE

Poštovane koleginice i kolege,
Biblioteka Filozofskog fakulteta će u periodu juli–avgust 2019. godine raditi po sledećem rasporedu:

Centralna čitaonica, seminarske biblioteke i Centralni depo će raditi radnim danima od 8 do 13 sati (od 18. 7. do 23. 8. 2019).

Seminarske biblioteke rade prema utvrđenom rasporedu za godišnje odmore.

Seminarske biblioteke NEĆE raditi u sledećim terminima:
Seminarska biblioteka za anglistiku:   18.7 – 19. 8. 2019.
Seminarska biblioteka za filozofiju:    22.7 – 16. 8. 2019.
Seminarska biblioteka za germanistiku:  22.7 – 23. 8. 2019.
Seminarska biblioteka za hungarologiju: juli i avgust (studenti se mogu javiti u Centralnu čitaonicu)
Seminarska biblioteka za istoriju:        1.7 – 31. 7. 2019.
Seminarska biblioteka za književnost:    11. 7 – 7. 8. 2019.
Seminarska biblioteka za medijske studije:     22. 7 – 2. 8. 2019.
Seminarska biblioteka za pedagogiju i psihologiju:   29.7 – 16. 8. 2019.
 Seminarska biblioteka za romanistiku:   29. 7 – 23. 8. 2019.
Seminarska biblioteka za rumunistiku i slovakistiku:  17. 7  – 9. 8. 2019.
Seminarska biblioteka za slavistiku i rusinistiku:  29. 7 – 21. 8. 2019.
Seminarska biblioteka za sociologiju:   22. 7 – 1. 8. 2019.
Seminarska biblioteka za srpski jezik i lingvistiku:    22. 7 – 2. 8. 2019.

Obaveštenja su istaknuta i na vratima biblioteka.

 

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu