O biblioteci
   Info za korisnike
  Uslovi korišćenja
  Usluge
  Prostor i oprema
  Radno vreme
  Kontakt
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Info za korisnike >
Prostor

Korisnicima Biblioteke dostupno je 18 čitaonica u 12 prostorija.
Čitaonice seminarskih biblioteka prostorno su raspoređene na dva sprata, u blizini matičnih odseka i učionica. U njima se nalaze informacioni punkt s lisnim katalozima i računarom za korisnike i publikacije u slobodnom pristupu i čitaonicki prostor.
Centralne čitaonice smeštene su u prizemlju u dva nivoa. Čine ih Centralna studentska čitaonica, Čitaonica za periodiku i Naučna čitaonica. U njima se nalaze informacioni punkt sa lisnim katalozima i računarom za korisnike i publikacije u slobodnom pristupu i čitaonički prostor.
Centralna studentska čitaonica nalazi se u prizemlju i sadrži publikacije za studiranje i naučno-istraživački rad i referensnu literaturu.
Čitaonica za periodiku nalazi se u prizemlju i u njoj su izloženi najnoviji brojevi domaćih i stranih časopisa opšteg fonda periodike.
Naučna čitaonica je na galeriji i koristi se za istraživački rad. U njoj je smešten deo referensne zbirke u slobodnom prostoru.

Čitaonice su rasporedene na sledeći način:

Prizemlje
Centralne čitaonice (br. 3)

II sprat
Seminarska biblioteka Odseka za germanistiku (br. 57)
Seminarska biblioteka Odseka za slavistiku (br. 64)
Seminarska biblioteka Odseka za rusinistiku (br. 64)
Seminarska biblioteka Odseka za slovakistiku (br. 71)
Seminarska biblioteka Odseka za rumunistiku (br. 71)
Seminarska biblioteka Odseka za anglistiku (br. 87)
Seminarska biblioteka Odseka za romanistiku (br. 88)
Seminarska biblioteka Odseka za pedagogiju (br. 90)
Seminarska biblioteka Odseka za psihologiju (br. 90)

III sprat
Seminarska biblioteka Odseka za srpski jezik i lingvistiku (br. 96)
Seminarska biblioteka Odseka za medijske studije (br. 96)
Seminarska biblioteka Odseka za sociologiju (br. 108)
Seminarska biblioteka Odseka za filozofiju (br. 108)
Seminarska biblioteka Odseka za hungarologiju (br. 120)
Seminarska biblioteka Odseka za srpsku književnost (br. 150)
Seminarska biblioteka Odseka za komparativnu književnost (br. 150)
Seminarska biblioteka Odseka za istoriju (br. 158)

IV sprat
Centralna biblioteka (br. 166)
Skladište knjiga (br. 166)

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu