O biblioteci
   Info za korisnike
  Uslovi korišćenja
  Usluge
  Prostor i oprema
  Radno vreme
  Kontakt
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Info za korisnike >
Kontakt

Biblioteka Filozofskog fakulteta
Dr Zorana Đindića 2
21 000 Novi Sad, Srbija

e-mail: biblioteka at ff.uns.ac.rs
telefon/faks: (+381) 021/450-873

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu