O biblioteci
   Info za korisnike
  Uslovi korišćenja
  Usluge
  Prostor i oprema
  Radno vreme
  Kontakt
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Nabavka novih knjiga
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka >
Info za korisnike

Obaveštenje o radnom vremenu Biblioteke za juli i avgust 2018. godine

Vodič kroz Biblioteku Filozofskog fakulteta

Za učlanjenje u Biblioteku potrebno je:
◦ indeks
◦ lična karta/pasoš
◦ fotografija 30x35mm (za ličnu kartu)
◦ priznanica o uplati 100,00 dinara na žiro račun Filozofskog fakulteta
  broj: 840-1712666-26
  model: 97
  poziv na broj: 46-223-100237441
◦ obrazac za učlanjenje u Biblioteku (kod bibliotekara)

Učlanjenje u Biblioteku se obavlja radnim danima od 8 do 20 časova u Centralnoj studentskoj čitaonici (prizemlj), a izdavanje članskih karti je dva dana nakon toga.

Člansku kartu može da koristi samo lice na čije ime ona glasi. Ona važi za sve vreme studija i obavezno se mora pokazati dežurnom bibliotekaru pri svakom korišćenju usluga Biblioteke (pozajmljivanje publikacija, korišćenje računara u čitaonicama i sl.). U slučaju gubitka članske karte, korisnik je dužan da obnovi članstvo uz određenu novčanu nadoknadu.

Dodatne informacije:
telefon: 021 485 3986
E-mail: biblioteka at
ff.uns.ac.rs

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu