O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Studentski radovi
  Radovi profesora
  Izdanja fakulteta
  Bilten novih knjiga
  E-disertacija
  Katalozi izložbi
  Katalozi posebnih biblioteka i legata
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Digitalna biblioteka >
Katalozi izložbi

Povodom izložbi Biblioteka izrađuje kataloge koji sadrže bibliografski opis izloženih publikacija.

Od 2009. godine opis za pojedine kataloge izrađen je na osnovu ispisa iz Elektronskog kataloga Biblioteke. ID broj bibliografske jedinice je link do Uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka (COBIB.SR).

Glavni urednik (do 2011. god.) Gordana Vilotić, (od 2011. god.) Violeta Rakić
Redaktor mr Milica Bracić

Susret kultura u Biblioteci (2011)
Istorijski pregled časopisa Mlada Srbadija kao prilog izučavanju srpskog novinarstva (2011)
Meša Selimović (2010)
Lav Nikolajevič Tolstoj – plemić pokajnik (2010)
Slavenoserbski magazin (2010)
Akademiku Pavlu Iviću u čast (2009)
Volt Vitman, život i delo (2009)
Gogolj – dvesto godina od rođenja (2009)
Poklon knjiga Biblioteke-fonda Russkoe zarubež’e (2009)
Pet godina Seminarske biblioteke Odseka za medijske studije (2009)
Srpska avangarda (2009)
Atanasije Stojković (2008)
Dositej Obradović 1807-2007. (2007)
Mladen Leskovac (2004)
Rat i mir Lava Tolstoja (2003)
Various Faces of America (2002)
Poklon fonda A. I. Solženjicina (2000)
Dva veka A. S. Puškina (1999)


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu