O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Studentski radovi
  Radovi profesora
  Izdanja fakulteta
  Bilten novih knjiga
  E-disertacija
  Katalozi izložbi
  Katalozi posebnih biblioteka i legata
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Digitalna biblioteka >
E-disertacija

Knjiga 1:
Sabina Halupka-Rešetar

REČENIČNI FOKUS U ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU
Filozofski fakultet, Novi Sad, 2011
preuzimanje fajla: edis01_Halupka-Resetar.pdf (1.86 MB)
  RECENICNI FOKUS U ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU  
       
       


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu