O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Studentski radovi
  Radovi profesora
  Izdanja fakulteta
  Bilten novih knjiga
  E-disertacija
  Katalozi izložbi
  Katalozi posebnih biblioteka i legata
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Digitalna biblioteka >
Bilten novih knjiga

Uredništvo:
Violeta Rakić (glavna urednica)
Mr Milica Bracić, Anda Almažan, Tatjana Maletaški (stručne redaktorke)

Biblioteka Filozofskog fakulteta od 1969. godine pod različitim naslovima izdaje periodičnu publikaciju koja sadrži bibliografske informacije o publikacijama koje su pristigle u Biblioteku. Ova publikacija se od 1999. godine izdaje pod nazivom Bilten novih knjiga. On sadrži selektivan popis domaćih i stranih knjiga izdatih u proteklih pet godina, nabavljenih kupovinom, razmenom, poklonom i obaveznim lokalnim primerkom.
Od 1998. godine Bilten je dostupan u elektronskoj formi.
Bilten je izlazio dva puta godišnje. Od 2011. godine izlazi četiri puta godišnje.

Knjige u Biltenu raspoređene su prema oblastima, a u okviru svake oblasti abecednim redom. Odrednica je latinična, a opis na pismu publikacije. Od 2007. godine Bilten je ispis iz elektronskog kataloga Biblioteke.
Bilten sadrži i spisak darodavaca koji su Biblioteci poklonili knjige u određenom periodu.
COBISS.SR-ID broj je link do Uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka (COBIB.SR).

 2014.
  1

 2013.
  1, 2, 3, 4

  2012.
  1, 2, 3, 4

 Arhiva

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu