O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
Izložba 50 godina postojanja Biblioteke


   Godine 2004. navršilo se pedeset godina od osnivanja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Biblioteke Filozofskog fakulteta. Svoj doprinos obeležavanju tog značajnog jubileja dali su bibliotečki radnici, priređivanjem izložbe knjiga nastavnika i saradnika Fakulteta i prezentacijom rada Biblioteke od osnivanja do danas.

   Koordinatorke izložbe i autorke prezentacije su Gordana Vilotić, bibliotekar savetnik, upravnica Biblioteke i Slavica Nestorović-Petrovski, bibliotekar savetnik u Seminarskoj biblioteci Odseka za slavistiku.

   Besedu na otvaranju izložbe održao je Miro Vuksanović, upravnik Biblioteke Matice srpske.

   Zahvaljujemo se nastavnicima, saradnicima, studentima i radnicima stručnih službi Fakulteta, nastavnicima i bibliotekarima sa drugih fakulteta, i ostalim uvaženim gostima, koji su svojim prisustvom na izložbi i prezentaciji uveličali jubilej Biblioteke.

Izložba publikacija
Reč Mira Vuksanovića
Prezentacija rada Biblioteke
Galerija

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu