Početna > Fakultet > Pravna akta >
Cenovnik troškova studija za školsku 2009/10. godinu

1. Osnovne studije

Svrha uplate
Cena
 

Redovan upis godine (osiguranje, naknada štete,
naknada Univerzitetu, studentske nagrade i režijski troškovi)

6 .000,00

 

Školarina za samofinansirajuće studenta

65.000,00

 

Školarina za samofinansirajuće studente psihologije,
pedagogije, engleskog jezika i književnosti, istorije i žurnalistike

96.000,00

 

Školarina za studente strance

1.500 evra

 

Nadoknada za nastavak iste godine studija u sledećoj školskoj godini za studente psihologije, pedagogije, istorije, engleskog jezika i književnosti i žurnalistike i overa semestra (po semestru)

16.000,00

 

Nadoknada za nastavak studija iste godine studija u sledećoj školskoj godini za studente ostalih studijskih programa i overa semestra
(po semestru)

12.000,00

 

Nadoknada za nastavak studija iste godine studija u sledećoj školskoj godini za studente strance (po semestru)

700 evra

 

Overa semestra (budžet)

900,00

 

Overa semestra (samofinansiranje)

1550,00

 

Naknadna overa semestra

2.700,00

 

Prijava ispita (budžet)

180,00

 

Prijava ispita (samofinansiranje)

370,00

 

Prijava ispita po isteku roka za prijavu za studente koju studiraju po Zakonu o univerzitetu

1.100,00

 

Zahtev za odlaganje ispita za studente koju studiraju po Zakonu o univerzitetu

1.500,00

 

Prijava ispita za studente strance

2.800,00

 

Ponovno polaganje ispita u istom ispitnom roku ako student nije zadovoljan dobijenom pozitivnom ocenom za studente koju studiraju po Zakonu o univerzitetu

1.000,00

 

Prijava ispita za studente psihologije koji studiraju po nastavnom planu iz 2004. godine
        a) budžet
        b) samofinansiranje

 

100,00
190,00

 

Prijava za polaganje prijemnog ispita

6.000,00

 

Produženje apsolventskog staža

8.000,00


2. Diplomske akademske studije master

Svrha uplate
Cena
 

Redovan upis godine

6 .000,00

 

Školarina za samofinansirajuće studente

65.000,00

 

Školarina za samofinansirajuće studente psihologije,
istorije, pedagogije, engleskog jezika i književnosti

96.000,00

 

Školarina za studente strance

1 .500 evra

 

Prijava ispita

1.550,00

 

Prijava ispita za studente strance

55 evra

 

Overa semestra

2.300,00

 

Ispit iz diferencijalnog predmeta za domaće studente: ESPB bod -1.600,00
za studente čija je školarina 96.000

 

Ispit iz diferencijalnog predmeta za domaće studente: ESPB bod -1.100,00
za studente čija je školarina 65.000

 

Ispit iz diferencijalnog predmeta za studente strance: ESPB bod - 25 evra

3. Doktorske studije

Svrha uplate
Cena
 

Redovan upis godine

6 .000,00

 

Školarina za samofinansirajuće studente

120.000,00

 

Školarina za studente strance

2.000 evra

 

Prijava ispita

1.550,00

 

Prijava ispita za studente strance

55 evra

 

Overa semestra

2.300,00

 

Ispit iz diferencijalnog predmeta za sve studente: ESPB bod - 2.000,00

4. Magistarske studije

Svrha uplate
Cena
 

Prijava ispita

1.500,00

 

Prijava ispita za studente strance

55 evra

 

Prijava magistarskog rada

7.500,00

 

Prijava magistarskog rada za strance

200 evra

 

Odbrana magistarskog rada

17.000,00

 

Odbrana magistarskog rada za strance

500 evra

5. Doktorat (po starom Zakonu)

Svrha uplate
Cena
 

Prijava doktorata

30 .000,00

 

Prijava doktorata za strance

650 evra

 

Odbrana doktorata

60 .000,00

 

Odbrana doktorata za strance

1.500 evra

6. Troškovi diplomskog rada za studente upisane pre školske 2006/07. godine

Svrha uplate
Cena
 

Odbrana diplomskog rada

1.900,00

 

Diplomski ispit

1.900,00

 

Odbrana diplomskog rada po isteku apsolventskog staža

8.000,00

 

Diplomski ispit po isteku apsolventskog staža

8.000,00

7. Troškovi izdavanja zvaničnih dokumenata

Svrha uplate
Cena

 

Ispisnica sa Fakulteta

1.900,00

 

Uverenje o položenim ispitima za lične potrebe

1.000,00

 

Uverenje o položenim ispitima sa fondom časova

1.900,00

 

Priznavanje ispita sa drugog fakulteta (po ispitu)

950,00

 

Prelazak na novi studijski program

3.800,00

 

Uverenje i diploma o završenim osnovnim i magistarskim studijama (Zakon o univerzitetu, stari režim studija)

4.000,00

 

Dodatak diplomi na srpskom jeziku
(na lični zahtev za studente koji su studirali po Zakonu o univerzitetu)

2.000,00

 

Dodatak diplomi na engleskom jeziku
(na lični zahtev za studente koji su studirali po Zakonu o univerzitetu)

2.000,00

 

Uverenje i diploma o završenim osnovnim, master i doktorskim studijama sa dodatkom diplomi (Zakon o visokom obrazovanju)

4.000,00

 

Diploma o završenim osnovnim, master i doktorskim studijama sa dodatkom diplomi na engleskom jeziku (Zakon o visokom obrazovanju)

4.000,00

 

Izdavanje diplome pre termina predviđenog za dodelu diploma

2.500,00

 

Duplikat diplome

7.500,00

 

Duplikat uverenja o diplomiranju

3.000,00

 

Duplikat indeksa 1. godine

3.000,00

 

Duplikat indeksa 2. godine

3.000,00

 

Duplikat indeksa 3. godine

3.500,00

 

Duplikat indeksa 4. godine

4.800,00

 

Prevod uverenja o položenim ispitima na engleski jezik (na lični zahtev)

3.200,00

 

Izdavanje duplikata članske karte u biblioteci

350,00

 

Provera tačnosti izdatih javnih isprava

3.500,00

 

Troškovi izdavanja članske karte u Biblioteci

100,00

 

Pojedinačne molbe i pismeni zahtevi studenata

150,00

8. Provera znanja iz jezika

Svrha uplate
Cena

 

Prijava

1.700,00

 

Prijava za strance

50 evra

 

Provera znanja drugog jezika sa potvrdom

9.000,00

 

Provera znanja za strance

200 evra

 

Provera znanja srpskog jezika za studente strance sa potvrdom
(Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora...)

2.500,00

9. Centar za srpski jezik kao strani

1. rad u grupi
a) Cena za pojedine kurseve za grupe koje imaju između četiri i osam studenata

Grupe
Cena po času
Cena u zimskom semestru
Cena u letnjem semestru

 Početni

3 evra

540 evra

720 evra

 Srednji

3 evra

324 evra

432 evra

 Visoki

3 evra

324 evra

432 evra

b) Cena za pojedine kurseve za grupe koje imaju manje od četiri studenta

Grupe
Cena po času
Cena u zimskom semestru
Cena u letnjem semestru

 Početni

4 evra

720 evra

960 evra

 Srednji

4 evra

432 evra

576 evra

 Visoki

4 evra

432 evra

576 evra

2. Intenzivni kursevi u trajanju od mesec dana

Grupe
Cena jednomesečnog intenzivnog kursa

 Početni

300 evra

 Srednji

300 evra

 Visoki

300 evra

3. Individualna nastava srpskog jezika za strance - 20 evra po času.


PREDSEDNIK SAVETA
FILOZOFSKOG FAKULTETA
Doc. dr Olivera Knežević-Florić

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu